กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

สำนักงานผู้บังคับบัญชา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1562

สายการบังคับบัญชา

  

พล.ต.ต.กุลพงศ์ บูรณปัทมะ

ผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

พล.ต.ต.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา

 

 

พ.ต.อ.หญิง อัญชลิณีย์ ปรวาณีย์

รองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

พ.ต.อ.ดามพ์ ทองใบ

รองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

พ.ต.อ.ไพฑูรย์ อินทรัตน์ชัยกิจ

 รองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

 

(ตำแหน่งว่าง)

นายเวร (สบ 1) ผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ