กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

สำนักงานผู้บังคับบัญชา

สายการบังคับบัญชา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 546

สายการบังคับบัญชา

 

 

พล.ต.ต.วิฑูรย์ สุระพันธ์

ผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

 

พ.ต.อ.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์

รองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

พ.ต.อ.หญิง อัญชลิณีย์ ปรวาณีย์

รองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

พ.ต.อ.หญิง นารถรพี อินทรสุวรรณ

รองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

พ.ต.อ.ดามพ์ ทองใบ

รองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

 

(ตำแหน่งว่าง)

นายเวร (สบ 1) ผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ