สายการบังคับบัญชา

เขียนโดย Super User

สายการบังคับบัญชา

  

พล.ต.ต.กุลพงศ์ บูรณปัทมะ

ผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

 

พ.ต.อ.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์

รองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

พ.ต.อ.หญิง อัญชลิณีย์ ปรวาณีย์

รองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

พ.ต.อ.ดามพ์ ทองใบ

รองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

(ตำแหน่งว่าง)

 รองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

 

(ตำแหน่งว่าง)

นายเวร (สบ 1) ผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ