หลักเกณฑ์การประเมินอาจารย์

เขียนโดย Super User

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

เอกสารเผยแพร่

1. การอ้างอิง ที่มา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดที่นี่

2. การขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (หมายเลข ISBN) ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ ดาวน์โหลดที่นี่