กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1158

กิจกรรมของหน่วยงาน

วันที่ 21 ม.ค.64 เวลา​ 10.00 น.
พล.ต.ต.หญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย ผบก.อก พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชิตพล กาญจนกิจ อาจารย์ (สบ 5) กอจ. พ.ต.อ.ไพฑูรย์ อินทรัตน์ชัยกิจ รอง ผบก.สศป และ พ.ต.อ.ประวิทย์ บุญธรรม ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. เข้าร่วมประชุม อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
  

วันที่ 20 ม.ค.64 เวลา 13.30 น.

พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.(1) ประชุมติดตามความคืบหน้างานในความรับผิดชอบ สศป. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.

    

วันที่ 14 ม.ค.64 เวลา 13:30 น.

ฝ่ายมาตรฐานฯ 1 สศป. มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจำของ ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)โดยมี พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง​ ผบช.ศ.​ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.

  

วันที่ 13 ม.ค.64 เวลา 17.00 น.

พ.ต.อ.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ รอง ผบก.สศป.ร่วมกับฝ่ายมาตรฐานฯ 1 สศป. และฝ่ายอำนวยการ 6 บก.อก. ได้ทดสอบระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  

วันที่​ 13 ม.ค.64 เวลา​ 10.00 น.

ฝ่ายมาตรฐาน 1 สศป. มีการประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ เนื่องจากมีการประชุมเตรียมความพร้อม​รับการประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรประจำปีของ ตร. เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  

วันที่ 11 ม.ค.64 เวลา​ 14.00 น.
พล.ต.ต.กุลพงศ์​ บูรณปัทมะ​ ผบก.สศป. ประชุมเรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019(COVID-19) และมอบประกาศ​เชิดชู​เกียรติ​หน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติ​ดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม​และจรรยาบรรณ​ของตำรวจ​ ในสังกัด​ บช.ศ.​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น​ 3 บช.ศ.