กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1452

กิจกรรมของหน่วยงาน

วันที่ 16 ก.ย.64 พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. พร้อมด้วย พล.ต.ต.กุลพงศ์ บูรณปัทมะ ผบก.สศป. พล.ต.ต.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. ปฏิบัติราชการ บช.ศ. และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยศึกษาอบรมของ ตร. ได้เดินทางมาตรวจเชิงประจักษ์ ณ บก.ฝรก. จว.นครปฐม

     

       

  

วันที่ 10 ก.ย.64 พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานปิดในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก ศฝร.ภ.1-9, บก.ฝรก., กก.1-9 บก.กฝ.บช.ตชด. และ กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. รวม 106 คน ระหว่างวันที่ 9 ก.ย.64 - 10 ก.ย.64 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.

      

วันที่ 9 ก.ย.64 พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานเปิดและวิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก ศฝร.ภ.1 - 9 ,บก.ฝรก., กก. 1 - 9 บก.กฝ.บช.ตชด. และ กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. รวม 106 คน ระหว่างวันที่ 9 ก.ย.64 - 10 ก.ย.64 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.

        

วันที่ 6 ก.ย.64 เวลา 09.00 น.​ ข้าราชการตำรวจฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป. ได้ร่วมประชุม เรื่อง กำหนดแนวทางโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยระบบออนไลน์ ณ​ ห้องประชุม​ 1 ชั้น​ 3 อาคาร​ บช.ศ.

วันที่ 3 ก.ย.64 เวลา 10.00 น.​ ข้าราชการตำรวจฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป. ได้ร่วมประชุม เรื่อง กำหนดแนวทางโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยระบบออนไลน์ ณ​ ห้องประชุม​ 1 ชั้น​ 3 อาคาร​ บช.ศ.

วันที่ 1 ก.ย.64 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ.(3) เป็นประธานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ชั้นสัญญาบัตร พร้อมด้วย ผบก.สศป., ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. และข้าราชการตำรวจ สศป. โดยมี พล.ต.ต.ปรีดา สถาพร ผบก.อต. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ “กรอบแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” โดยร่วมเข้าประชุมผ่านระบบ Video Conference ห้องประชุม 1 ชั้น 3 บช.ศ.
 
          
วันที่ 1 ก.ย.64 ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป. ได้ตรวจประเมินสถานที่และสภาพแวดล้อมตามตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์ ณ วิทยาลัยการตำรวจ บช.ศ.
 
      
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.อภิ​รัต​ นิ​ย​มการ​ ผบช.ศ. เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติในการฝึกอบรมตามมาตรการด้านสาธารณสุข พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ.(1) ผบก.สศป. รอง ผบก.สศป. รอง ผบก.ฝรก. บก.ฝรก และข้าราชการตำรวจ สศป. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 บช.ศ. โดยมี รพ.ตร. ศฝร.ภ.1-9 และ บก.กฝ.บช.ตชด. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference​ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 บช.ศ.
    
 
 
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.กุลพงศ์ บูรณปัทมะ ผบก.สศป. เป็นผู้แทน ผบช.ศ. พร้อมด้วยฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาของ สมช. ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ. โดยมี นางศิริวรรณ สุคนธมาน รองเลขาธิการสภาความมั่นแห่งชาติเป็นประธาน

 วันที่​ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564​ เวลา​ 13.30 น. พล.ต.ต.กฤษกร​ พลีธัญญวงศ์ รอง​ ผบช.ศ.​ ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทาง วิธีการประเมิน ตรวจสอบคุณ​ภ​าพการศึกษา​ และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(ในส่วนของ บช.ศ.)​ ณ​ ห้องประชุม​ 1 ชั้น​ 3 อาคาร​ บช.ศ.

    

 วันที่ 25 พ.ค.64 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.กุลพงศ์ บูรณปัทมะ ผบก.สศป. เป็นผู้แทน ผบช.ศ. พร้อมด้วย ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาของ สมช. ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ. โดยมี นางศิริวรรณ สุคนธมาน รองเลขาธิการสภาความมั่นแห่งชาติ เป็นประธาน

  

วันที่ 13 พ.ค.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. พร้อมด้วย ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป. เข้าร่วมประชุม อ.ก.ตร.พัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 2 บช.ศ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Meeting App) จากห้องประชุม ศปก.ตร.ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร) เป็นประธาน

  

วันศุกร์ที่ 30 เม.ย.64 ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป. ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตรวจเอกสาร) ของ วตร.