กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

ผู้ดูแลเว็บไซต์ และนโยบายจัดทำเว็บไซต์ สศป.

คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ และนโยบายการจัดทำเว็บไซต์ สศป.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 665

คณะผู้จัดทำและผู้ดูแลเว็บไซต์

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง E Mail / โทรศัพท์ ตำแหน่ง
พล.ต.ต. กุลพงศ์ บูรณปัทมะ ผบก.สศป. - ประธานที่ปรึกษา
พ.ต.อ. ดามพ์ ทองใบ รอง ผบก.สศป.   รองประธานที่ปรึกษา
พ.ต.ท.หญิง ปราณี ติ้งหมาด ผกก.ฝอ.สศป. - ที่ปรึกษา
พ.ต.อ. ประวิทย์ บุญธรรม ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. - ที่ปรึกษา
ร.ต.อ. กชกวินทร สาระพงษ์ นว.(สบ 1) ผบก.อก. บช.ศ. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ผู้สร้างเว็บไซต์ Web Master
ร.ต.ท. อภิวัฒน์ ปาลิยะสิทธิ์ รอง สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.   ผู้ดูแล Web Admin
ส.ต.ท. ณฐนนท์  ภัทรชัยโสภณ  ผบ.หมู่ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.   ผู้ช่วย Web Admin

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ