สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

พิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

พิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ณ กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด (ค่ายท่านมุก) อ.สะเดา จว.สงขลา วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. ในฐานะประธานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด (ค่ายท่านมุก) อ.สะเดา จว.สงขลา ได้รับฟังบรรยายผลการตรวจประเมินฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรในหน่วย กล่าวปิดการตรวจประเมินฯ และมอบนโยบายในการพัฒนาหน่วยฝึกให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น