สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

สำนักงานผู้บังคับการ


พล.ต.ต.วิฑูรย์ สุระพันธ์

ผบก.สศป.ร.ต.อ.ศุภณัฐชัย จีระโรจน์เดชากุล 

นายเวรผู้บังคับการ