สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

สำนักงานผู้บังคับการ


พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ

ผู้บังคับการร.ต.อ.ศุภณัฐชัย จีระโรจน์เดชากุล 

นายเวรผู้บังคับการ