สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ


 

พิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

    พิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ณ กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด (ค่ายท่านมุก) อ.สะเดา จว.สงขลา วันที่ 19 มิถุนายน 2561


 รายละเอียด