สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

กองบัญชาการศึกษา

สำนักงานผู้บังคับการ


พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ

ผู้บังคับการร.ต.อ. ศุภณัฐชัย จีระโรจน์เดชากุล

นายเวร(สบ 1)ผบก.สำนักการศึกษาฯ


ส.ต.ท.หญิง วิจิตรา ชาติวงค์

ผบ.หมู่ สำนักการศึกษาฯ