สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ


สำนักงานผู้บังคับการ


พ.ต.อ.วิฑูรย์ สุระพันธ์

รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา

 รรท.ผบก.สศป.ร.ต.อ.ศุภณัฐชัย จีระโรจน์เดชากุล 

นายเวรผู้บังคับการ