กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

เครื่องหมายราชการ สศป.

เครื่องหมายราชการ สศป.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 43

เครื่องหมายราชการ

สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ (สศป.)

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

คำอธิบาย
           เป็นรูปวงกลมสองชั้น วงกลมชั้นนอกพื้นหลังสีแดงเลือดหมู ประกอบด้วยชื่อหน่วยงานภาษาไทย “สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ”และภาษาอังกฤษ “OFFICE OF EDUCATION AND QUALITY ASSURANCE” คั่นด้วยดอกเข็มสีขาว วงกลมชั้นในพื้นหลังสีขาว ประกอบด้วยภาพหนังสือ สีธงชาติไทย ด้านบนมีดาวแปดแฉกสามดวงล้อมด้วยช่อชัยพฤกษ์สีเหลืองทอง และด้านล่างมีข้อความ “กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” อยู่ภายในริบบิ้นสีแดงเลือดหมู

 

ความหมาย
          ดาวเงิน ๘ แฉก หมายถึง ข้าราชการตำรวจ
          หนังสือ หมายถึง การนามาซึ่งความรู้และสติปัญญา
          ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง การประสบความสำเร็จในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ
          ดอกเข็ม หมายถึง ความฉลาดหลักแหลม มีปัญญา
          สีแดงเลือดหมู หมายถึง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
          สีเหลืองทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
          สีแดง หมายถึง ชาติ
          สีขาว หมายถึง ศาสนา
          สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

ไม่จำกัดขนาดและสี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๓๒๒)