กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

ผู้ดูแลเว็บไซต์ และนโยบายจัดทำเว็บไซต์ สศป.

คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ และนโยบายการจัดทำเว็บไซต์ สศป.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1210

คณะผู้จัดทำและผู้ดูแลเว็บไซต์

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง E Mail / โทรศัพท์ ตำแหน่ง
รศ.พล.ต.ต. นนท์วินิจ เจริญนวชัย ผบก.สศป.   ประธานที่ปรึกษา
พ.ต.อ. ดามพ์ ทองใบ รอง ผบก.สศป.   รองประธานที่ปรึกษา
พ.ต.อ.หญิง ปราณี ติ้งหมาด ผกก.ฝอ.สศป.   ที่ปรึกษา
ว่าที่ พ.ต.ต. กชกวินทร สาระพงษ์ สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ผู้สร้างเว็บไซต์ Web Master
ร.ต.ท. อภิวัฒน์ ปาลิยะสิทธิ์ รอง สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.   ผู้ดูแลเว็บไซต์ Web Admin

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ